Formaliteiten & Overheid

burocratieDe Overheid en uw project.

Wilt U weten of uw project aan spelregels van de overheid is onderworpen?

 

Regelgeving Nederland-VROM.

Voor Nederlandse klanten is er een simpele folder van 4 bladzijden in een pdf-bestand of een mogelijkheid electronisch een aanvraag te doen bij VROM, hiervoor is een DigId vereist.  Zonder DigId kan U wel het vraag en antwoordspel spelen.

 

LET OP!!!
De informatie van de folder is qua maatvoering en mogelijkheden sterk gewijzigd sinds 1 november 2014.

Wanneer het bebouwingsgebied van uw tuin, excl. de grond onder de huidige woning, kleiner is dan 100m2, dan mag maximaal de helft van de grond worden bezet door (aan- of bij-) gebouwen, dus ook het bestaande schuurtje of carport.

Is het oppervlak tussen de 100m2 en 300m2 dan is de maximale bebouwing gesteld op 50m2+ 20% van de restgrond boven de 100m2.

Is het gebied 300m2 of meer dan mag er 90m2+ 10% van de restgrond boven de 300m2.

 

Zonder vergunning bouwen, betekent niet: zonder regels!
Denk aan de hoogte van de goot, de hoogte van de nok, helling van het dak, dicht tegen de perceelsgrens bouwen, constructiesterkte geeft ook restricties. Vraag advies!!!   

 

Regelgeving België. 

Voor de regelgeving van de Belgische overheid verwijzen wij U door naar de Vlaamse Robot.